Temavecka 42, årskurserna 4-6

Under temavecka 42

arbetar hela mellanstadiet med

Hållbar utveckling.