Temavecka för årskurs 4-9, vecka 45

Vecka 45 har årkurserna 4-9 temavecka. Det innebär att vi inte läser enligt ordinarie schema utan fokuserar på en rad teman såsom hälsa på mellanstadiet samt värdegrundsarbete, sex- och samlevnad och ung livsstil på högstadiet. 

Mer information kommer på Unikum från mentorerna när det närmar sig.