Temavecka, vecka 45

Vecka 45 har vi temavecka. Det innebär att vi inte läser enligt ordinarie schema utan fokuserar på en rad teman såsom Carl Larsson i föskoleklass och årskurserna 1-3, hälsa på mellanstadiet samt värdegrundsarbete, sex- och samlevnad och ung livsstil på högstadiet.