Upprop förskoleklass, uppdaterad information

Måndag den 16 augusti är förskoleklasserna välkomna på upprop som tidigare meddelats enligt följande tider:

FA kl. 8:30-10:30

FB kl. 9:30-11:30

Vi träffas i skolans matsal med ingång från Karl Gustavsgatan, mittemot Tabeilu sushi.

Vi har glädjen att meddela er att i matsalen är en förälder välkommen att vara med. Efter stunden i matsalen går barnen med lärarna till klassrummet och till fotograferingen med skolstruten medan vi behöver be er föräldrar att vänta utanför skolan.
Uppropen avslutas på skolgården där ni föräldrar som inte har anmält fritids hämtar era barn efter avprickning hos klassläraren.