Välkomna till läsåret 2022-2023

Varmt välkomna till läsåret 2022-2023!

Skolan slår ånyo upp sina dörrar, enligt nedan:

2022-08-15 kl. 8:30-11:30 är det samling och upprop för förskoleklasserna i skolans matsal.

2022-08-16 kl. 9:00-11:00 är det samling och upprop för årskurserna 1-6 i respektive hemklassrum. Morgonfritids är öppet från kl. 7:00.

2022-08-16 kl. 9:00-11:00 är det samling och upprop för årskurs 7 i respektive hemklassrum.

2022-08-16 kl. 9:30-11:30 är det samling och upprop för årskurs 8 i respektive hemklassrum.

2022-08-16 kl. 10:00-12:00 är det samling och upprop för årskurs 9 i respektive hemklassrum.

Fritids öppnar enligt nedan:

2022-08-09 för "gamla" elever och 2022-08-10 för nya elever.

Mer detaljerad information kommer från klasslärarna i augusti.