Victoriadagen 17/8

Ondagen den 17 augusti är det dags för Victoriadagen.
Victoriadagen är en klassdag där man tillsammans med sina kamrater och lärare har gemensamma aktiviteter.

Respektive klasslärare kommer att meddela på Unikum vad som gäller för respektive klass den dagen.