Samarbete med Friends

I samarbete med Friends kommer Victoriaskolan under april/maj 2018 att kartlägga trivsel och trygghet på skolan. Kartläggningen genomförs via enkäter som görs av samtliga elever och all personal. Resultatet visar trygghet och trivsel på skolan samt elevers och personals upplevelse av likabehandlingsarbetet. Arbetet kommer att ligga till grund för nästa läsårs Likabehandlingsplan.