Senaredel

Åk 7-9 har den mesta delen av sin undervisning i våra lokaler på Viktoriagatan 19-21. Eleverna har slöjd, hemkunskap och teknik på Läroverket, där de också äter lunch. Idrottsundervisningen vid två tillfällen i veckan sker i Kristinedals lokaler, Gamlestan. Det går idag ca 140 elever i åk 7-9.