Skolförening

Victoriaskolan drivs av en ekonomisk förening där alla föräldrar uppmuntras att vara medlemmar. Styrelsen, som tillsammans med rektor leder skolan, utses av medlemmarna. Det finns inga privata vinstintressen och eventuellt överskott förs tillbaka till skolverksamheten.

Bli medlem

Ansöka om medlemskap genom att fylla i formuläret nedan.

Ansökan om medlemskap

Medlemsavgift

Avgiften är 300 kr/år. Det är medlemmarna själva som på föreningsstämman beslutar om nivån på den årliga medlemsavgiften.

Stadgar