Skolutveckling

Sofia

Mitt uppdrag går ut på att utveckla strukturer så att skolans personal ska arbeta mot samma mål vilket i sin tur ska ge en ökad måluppfyllelse och ökad professionalisering på Victoriaskolan.

Genom min roll som skolutvecklare ska jag leda och utveckla arbetet med fokus på:

*mötesstruktur och mötesteknik,

*upplägg av ämneskonferenser,

*systematiskt kvalitetsarbete,

*kollegialt lärande,

*en ”vi”-känsla där all personal ingår.

Sofia Stark