Språkinriktning

I den språkliga inriktningen utgår vi från det tyska språket. Från förskoleklass ges eleverna möjlighet att lära sig tyska av lärare med tyska som modersmål, med grund i svenskan. Därmed krävs inga förkunskaper i tyska.

Inför årskurs 6 väljer eleverna även ett modernt språk (franska, spanska eller tyska). Detta innebär att som elev på Victoriaskolan har du möjlighet att lämna grundskolan med 4 språk (svenska, engelska, tyska och franska/spanska) och 18 betyg, vilket är meriterande vid ansökan till gymnasiet.

Vi uppmärksammar flera tyska högtider under skolåret, som till exempel St Martin och Fasching. Alla elever, oavsett inriktning, gör en studieresa till Berlin i början av årskurs 9. Eleverna som valt språkinriktning har särskilt ansvar för att göra resan så bra och intressant som möjligt genom att exempelvis hålla skolans Victoriaskolans Berlinguide uppdaterad.

I samarbete med Goethe-Institut erbjuder skolan också, som enda skola i Göteborg, eleverna att skriva provet GOETHE-ZERTIFIKAT som är ett internationellt gångbart språktest som ger eleverna möjlighet att bevisa sina kunskaper även utomlands och som öppnar upp världen för vidare studier.