Språkinriktning

I den språkliga inriktningen utgår vi från tyska språket. Från årskurs 1 ges eleverna möjlighet att lära sig tyska av lärare med tyska som modersmål, med grund i svenskan. Inga förkunskaper i tyska krävs alltså. I årskurs 6 kan eleverna sedan välja till franska eller spanska och gå ur årskurs 9 med 4 språk (svenska, engelska, tyska, spanska/ franska).


Vi uppmärksammar flera tyska högtider under skolåret, som till exempel St Martin och Fasching. Alla elever, oavsett inriktning, gör en studieresa till Berlin i början av årskurs 9. Eleverna som valt språkinriktning har särskilt ansvar för att göra resan så bra och intressant som möjligt genom att exempelvis hålla skolans Victoriaskolans Berlinguide uppdaterad.


I samarbete med Goethe-Institut erbjuder skolan också, som enda skola i Göteborg, eleverna att skriva provet Zertifikat Deutsch som är ett internationellt gångbart språktest som ger eleverna möjlighet att bevisa sina kunskaper även utomlands och som öppnar upp världen för vidare studier.