Språkutveckling och Studiero

Jag heter Lisbeth Börjesson och undervisar i svenska, engelska och SO på mellanstadiet.

I mitt uppdrag som förstelärare kommer jag främst fokusera på studiero och trygghet under skoldagen. Skolan eftersträvar ett stabilt och målinriktat arbete samt en levande diskussion om hur studier och trygghet främjas då detta är en förutsättningen för en sund inlärningsmiljö. Under läsåret kommer jag att leda ett fortbildningsarbete för ett långsiktigt arbete som gagnar hela skolan.

Jag kommer även att vara en del i skolans utvecklingsarbete när det gäller språkutveckling och kommer att vara synlig i verksamheten genom att erbjuda handledning och genomföra klassrumsbesök.

Lisbeth Börjesson

Lisbeth Börjesson