Styrelsen

Victoriaskolan är en fristående skola som drivs av en förening (Tyska skolans ekonomiska förening). Föreningen har en styrelse som väljs av årsmötet. De flesta som är medlemmar i föreningen är föräldrar till skolbarnen. Vi som sitter i styrelsen är också föräldrar, föräldrar som fått medlemmarnas förtroende att ansvara för verksamheten i föreningen.

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att ansvara för övergripande planering och ekonomi. Det betyder att vi fattar beslut om årsplaner, budget och vissa personalärenden samt frågor som är av policykaraktär. Man kan likna detta vid en bolagsstyrelse där rektor är vd. Styrelsen träffas - sammanträder – ungefär var 6:te vecka under skolåret.

Synpunkter

Vi som sitter i styrelsen - och som valts av alla Er - vill väldigt gärna få synpunkter och idéer om hur vi kan göra skolan och dess verksamhet bättre. Det behöver inte vara ”stora projekt” - allt som kan leda till en bättre skola för våra barn är viktigt. Att driva en fristående skola är inte helt enkelt. Det kräver ett stort engemang av personal och föräldrar. Kunskap och kreativitet är inte minst viktigt.

Information från valberedningen 2019-09-19 

Styrelseledamöter 2020/2021


 

Alar Randsalu    Alar Randsalu, Ordförande

Min utbildning är naturvetenskaplig, matematik och fysik. Arbetade som lärare i några år och sedan som skolledare. Har varit rektor på Göteborgs Högre samskola i över trettio år. Efter pensioneringen därifrån 2007 har jag varit skolledarare på olika skolor. Mitt liv med elever och lärare har varit mycket spännande och intressant. Har egna barn som i sin tur har egna barn. Intressen i livet förutom familjen är hälsa, motion, teater, idrott och kultur. Hoppas bidra med min erfarenhet och kunskap för Victoriaskolan.

 

 


Karl Palmås, Vice Ordförande

Jag är docent vid Chalmers tekniska högskola, och arbetar som forskare, lärare och enhetschef vid avdelningen Teknik, Vetenskap och Samhälle. Jag är även ledamot för fakultetsrådet vid samma lärosäte.

 


Maria Strandén, Styrelseledamot

Jag arbetar som servicekoordinator för Göteborgs Stad och är ansvarig för Kulturförvaltningen och Business Region Göteborg. Min dotter, född 2013, går på Victoriaskolan.

 

 


Olof Hallonsten, Sekreterare

Jag är sociolog och forskar om organisationer, särskilt universiteten och vetenskapens samhällsroll. Jag undervisar i organisationsteori vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och har en docentexamen i sociologi från universitetet i Bamberg, Tyskland. Mina vetenskapliga och kulturella band till Tyskland är starka efter att ha bott där både som barn och vuxen, och jag har ett starkt engagemang för fristående och idéburna verksamheter främst i skola och förskola. Den personliga kopplingen till skolans profil och mitt yrkesmässiga intresse för organisation och samhälle gjorde det naturligt för mig att ställa upp och sitta i styrelsen. Jag har två barn på skolan. 

 


Ulf SjöströmUlf Sjöström, Styrelseledamot

Jag är civilingenjör, med examen, från Chalmers Tekniska Högskola. I min yrkeskarriär har jag huvudsakligen arbetat med produktutveckling inom fordonsindustrin som personalledare på olika nivåer och som projektledare för bl a komplett bil. Dessutom har jag erfarenhet av styrelsearbete inom idrottsrörelsen, skolan och som ordförande i en bostadsrättsförening. Mina två barn går på Victoriaskolan. 


Jonna Engdegård, Styrelseledamot

Hösten 2018 började min son på Victoria skolan och jag är tacksam för den verksamhet och personal han möter varje dag.Själv arbetar jag sedan 10 år som gymnasielärare på en friskola i Göteborg och är även fackligt engagerad i Lärarförbundet då jag brinner för en god arbetsmiljö där alla trivs och har möjlighet att fokusera på undervisningen. Jag hoppas kunna bidra med de kunskaper mitt arbete gett mig här i skolans styrelse.


Stefanie Zwik, Kassör

Jag har två barn, födda 1999 och 2005. Flyttade från Tyskland till Sverige 2001 och jobbar som Business Controller. Detta är min andra mandatperiod i Tyska Skolans ekonomiska förening, 

 

 

 


Dritan Poci, Styrelseledamot

Jag jobbar inom medicin och utbildning. Engagemang, handledning och utmaning förekommer jämt i min vardag och troligtvis hjälpte de mig visa viljan att bli medlem i föreningsstyrelsen. Det är mitt  första år i mandaten 2018-2020. Jag har en dotter, född 2012, som går i skolan. 


Per Hernmar, Personalrepresentant

Lokalombud och skyddsombud för Lärarförbundet. Undervisar i träslöjd, har utbildning som maskinsnickare samt yrkeslärare. 

 

 

Kontakta oss

Du kan kontakta oss i styrelsen via e-post:
styrelsenvictoria@gmail.com