Styrelsen

Victoriaskolan är en fristående skola som drivs av en förening (Tyska skolan Göteborg Ekonomisk Förening). Föreningen har en styrelse som väljs av årsmötet. De flesta som är medlemmar i föreningen är föräldrar till skolbarnen. Vi som sitter i styrelsen är också föräldrar, föräldrar som fått medlemmarnas förtroende att ansvara för verksamheten i föreningen.

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att ansvara för övergripande planering och ekonomi. Det betyder att vi fattar beslut om årsplaner, budget och vissa personalärenden samt frågor som är av policykaraktär. Man kan likna detta vid en bolagsstyrelse där rektor är vd. Styrelsen träffas - sammanträder – ungefär var 6:te vecka under skolåret.

Synpunkter

Vi som sitter i styrelsen - och som valts av alla Er - vill väldigt gärna få synpunkter och idéer om hur vi kan göra skolan och dess verksamhet bättre. Det behöver inte vara ”stora projekt” - allt som kan leda till en bättre skola för våra barn är viktigt. Att driva en fristående skola är inte helt enkelt. Det kräver ett stort engemang av personal och föräldrar. Kunskap och kreativitet är inte minst viktigt.

Organisatorisk förändring

Styrelsen har under de senare åren utrett möjligheterna att genomföra en förändring av skolans huvudmannaskap. Denna förändring skulle innebära att dagens ekonomiska förening ombildas till stiftelse. Styrelsen bedömer att en sådan ombildning vore fördelaktig för skolverksamhetens fortsatta utveckling och oberoende, men konstaterar samtidigt att en sådan förändring inte åtnjuter fullt stöd bland föreningens medlemmar. Processen för att ombilda Victoriaskolans huvudman till stiftelse är därmed i nuläget vilande.

 

Styrelseledamöter 2023/2024


    

Alar Randsalu, Ordförande

Min utbildning är naturvetenskaplig, matematik och fysik. Arbetade som lärare i några år och sedan som skolledare. Har varit rektor på Göteborgs Högre samskola i över trettio år. Efter pensioneringen därifrån 2007 har jag varit skolledarare på olika skolor. Mitt liv med elever och lärare har varit mycket spännande och intressant. Har egna barn som i sin tur har egna barn. Intressen i livet förutom familjen är hälsa, motion, teater, idrott och kultur. Hoppas bidra med min erfarenhet och kunskap för Victoriaskolan.

 


  

Victoria Alarik, Vice ordförande

Jag arbetar på Göteborgs Stads kulturförvaltning som strategisk utvecklare och konsulent inom konst, kultur och dans för målgruppen barn och unga. Mitt intresse för barn och unga grundar sig i jämlikhet och rättigheter, d v s alla barns rätt till bl a utbildning, konst och kultur enligt barnkonventionen. Genom skolans uppdrag kan vi nå nästan alla barn i samhället. Mina två döttrar går på skolan och trivs väldigt bra. Jag har varit engagerad som klassförälder, basaransvarig och i brukarrådet. Jag värnar om alla våra barns skolgång så den blir så bra som möjligt. Min bakgrund är professionell dansare och koreograf med utbildning från London Contemporary Dance School samt kulturvetenskap från Göteborgs universitet. Jag har tidigare också undervisat på yrkesdansgymnasium, varit ledamot i flera styrelser i kulturbranschen samt facklig representant på Fackförbundet Scen och Film. Jag ser fram emot att bidra med mina kunskaper till skolan genom styrelsen.


 

Ulf Sjöström, Sekreterare

Jag är civilingenjör, med examen, från Chalmers Tekniska Högskola. I min yrkeskarriär har jag huvudsakligen arbetat med produktutveckling inom fordonsindustrin som personalledare på olika nivåer och som projektledare för bl a komplett bil. Dessutom har jag erfarenhet av styrelsearbete inom idrottsrörelsen, skolan och som ordförande i en bostadsrättsförening. Mina två barn går på Victoriaskolan.

   


  

Frida AmiriFrida Amiri, Kassör

Arbetar som ekonomichef på Rapid Images sedan 2022. Har tidigare arbetat som revisor på PWC främst med inriktning mot finansiella och noterade bolag. Har även ett par års erfarenhet som controller med ansvar över ekonomifunktion för ett kreditbolag. Jag är utbildad civilekonom och har
en dotter som går på skolan.

 


 

David Henricson BriggsDavid Henricson Briggs, Styrelseledamot  

Jag är ingenjör och har de senaste 10 åren arbetat som patentombud. Idag driver jag egen patentbyrå där jag jobbar med styrelserna i små- och nystartade företag. Jag har tre barn varav två går på Victoriaskolan. Jag hoppas kunna bidra med engagemang, nyfikenhet och noggrannhet i mitt arbete som styrelsemedlem.

 

 


Denada Aiff, Styrelseledamot

Jag arbetar som Överläkare och chef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag är engagerad i läkarnas utbildning och fortbildning. Jag har två barn som går i skolan. 


 
Anders TibornAnders Tiborn, Styrelseledamot

Jag arbetar som egenföretagande advokat. Gick juristprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där jag även bla. satt i kårstyrelsen.
Är ordförande i bostadsrättsföreningen där jag bor. Har ett barn som går på Victoriaskolan.

 

 


 

 Tina Andersson, Arbetstagarrepresentant

Sedan hösten 1998 har jag varit anställd på Victoriaskolan och jag har arbetat på både mellan- och högstadiet. För närvarande arbetar jag på högstadiet och är mentor i en av klasserna där. Jag undervisar i svenska och SO-ämnen.

 

  

 


  

Pär Adamsson

Pär Adamsson, Arbetstagarrepresentant suppleant

Jag har jobbat på skolan sedan januari 2000. Har jobbat på fritids, lågstadiet och högstadiet. Nu jobbar jag som klassföreståndare i FA förskoleklass och arbetslagsledare för arbetslag F-3.

    

 

 


 

  

Kontakta oss

Du kan kontakta oss i styrelsen via e-post:
styrelsenvictoria@gmail.com