Trygghetsteam

Välkommen till Trygghetsteamets sida på Victoriaskolan

På Victoriaskolan arbetar vi aktivt mot mobbning och har därför ett antimobbningsteam som numera benämns som Trygghetsteam. Trygghetsteamet består av följande personer:

Katarina Wallin
Per Hernmar
Lisbeth Börjesson
Anna Agblad
Frans Collin
Gisela Molund
Frida Svensson

Trygghetsteamet tar mot anmälningar avseende diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling och hanterar ärenden enligt föreskriven arbetsgång. Ibland är kränkningar en del i konflikter och då kan vi i teamet hjälpa till att reda ut konflikten. Trygghetsteamet har regelbundna träffar varje vecka.

Som elev på Victoriaskolan är du välkommen att kontakta oss om du känner dig utsatt för trakasserier, kränkning eller mobbning på skolan. Du är också välkommen att kontakta oss om du upptäcker eller misstänker att någon annan elev är utsatt. Kontakta den av oss som det känns bäst för dig att kontakta. Du kan kontakta oss muntligt, via post i brevlådan eller via mail. Vi tar emot dig med respekt för din integritet. Om du anmäler att någon annan blir utsatt kan du vara anonym.

Om du som elev eller förälder önskar att komma i kontakt med trygghetsteamet behöver du besvara frågorna nedan och maila till: trygghetsteam@victoriaskolan.se. Ange en kontaktadress om vi behöver ställa kompletterande frågor.

Anmälan bör inehålla följande information:

Kort beskrivning av händelsen (datum, tid och plats):

Vilka är de inblandade:

Anmälare / kontaktuppgifter:

Skicka/ lämna in!