Trygghetsteam

Trygghetsteam

På Victoriaskolan arbetar Trygghetsteamet förebyggande utifrån de fokusområden som beskrivs i skolans likabehandlingsplan.

Trygghetsteamet tar mot anmälningar avseende diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling och hanterar ärenden enligt föreskriven arbetsgång.

Som elev på Victoriaskolan är du välkommen att kontakta oss om du känner dig utsatt för trakasserier, kränkning eller mobbning på skolan. Du är också välkommen att kontakta oss om du upptäcker eller misstänker att någon annan elev är utsatt. Du kan kontakta oss via mail eller post i någon av Trygghetsteamets brevlådor på skolan. Vi tar emot dig med respekt för din integritet. Om du anmäler att någon annan blir utsatt kan du vara anonym.

Om elev eller förälder önskar att komma i kontakt med trygghetsansvarig för Trygghetsteamet behöver den besvara frågorna nedan och maila till:  trygghetsteam@victoriaskolan.se. Ange en kontaktadress vi kan nå er på ifall vi behöver ställa kompletterande frågor.


Anmälan bör innehålla följande information:

  • Kort beskrivning av händelsen (datum, tid och plats):
  • Vilka är de inblandade:
  • Anmälare / kontaktuppgifter:

Skicka/ lämna in!

 


 

Främjande och förebyggande arbete

Trygghetsteamet har en inledande gemensam träff vid terminsstart där planering görs för det främjande- och förebyggande arbetet under läsåret. Var representant från varje stadie ansvarar sedan för att implementera planeringen i respektive arbetslag. Trygghetsteamets arbete leds av skolkurator som är trygghetsansvarig. Trygghetsteamet har en avslutande och uppföljande träff i slutet av läsåret där det förebyggande arbetet utvärderas. Trygghetsansvarig tar fram eventuellt material till utvärdering. Representanterna ansvarar för att inhämta uppgifter från respektive arbetslag. Trygghetsansvarig kallar samt håller i Trygghetsteamets träffar. Ytterligare träffar kan hållas med respektive representanter under terminen utifrån behov.