Våra Profiler

På Victoriaskolan har vi två profiler för eleven att välja mellan inför årskurs 1. De båda profilerna är: Språkinriktning, som innebär att man börjar läsa tyska, samt Naturvetenskaplig- och teknisk inriktning där man fördjupar sig i de naturvetenskapliga ämnena och teknik. Dessa båda profilval erbjuds två timmar i veckan utöver ordinarie timplan under hela grundskolan.

Språkinriktning Naturvetenskaplig- och teknisk inriktning