Våra Profiler

På Victoriaskolan har vi två profiler. De båda profilerna är: Språkinriktning, som innebär att man börjar läsa tyska, samt Naturvetenskaplig- och teknisk inriktning, där man fördjupar sig i de naturvetenskapliga ämnena och teknik. Dessa båda profilval erbjuds två lektioner i veckan utöver ordinarie timplan under hela grundskolan.

I förskoleklass och årskurserna 1-5 läser eleverna båda skolans profiler. I förskoleklass har eleverna introduktions-tyska varje vecka och från årskurs ett har man en lektion tyska och en lektion Naturvetenskap och teknik varje vecka. Inför årskurs 6 gör eleverna sitt val över vilken profil de vill fortsätta läsa.

 

Språkinriktning Naturvetenskaplig- och teknisk inriktning