Språkprogram

Språkprogram

Inom språkprogrammet löper arbetet med tyska språket och kulturen som en röd tråd, bland annat firar man tillsammans med hela skolan tyska traditioner som St Martin och Fasching. Eleverna läser tyska från årskurs 1, engelska från årskurs 3 och franska eller spanska från årskurs 6. Undervisningen i tyska bedrivs av tyska lärare med svenska språket som grund. Eleverna åker till Berlin i årskurs 9.

I språkprogrammet erbjuds eleverna att i åk 9 förberedas och gå upp för examination i Goethe-Zertifikats B1: Zertifikat Deutsch. Vid godkänd examen kan man formellt påvisa starka grundkunskaper i det tyska tal- och skriftspråket och också intyga att man befinner sig på den tredje nivån (steg 3 av steg 6) på den gemensamma europeiska referensramens kompetensskala. Zertifikat Deutsch är frivilligt och undervisningstillfället på veckobasis ligger utanför skolans ordinarie undervisning.

Naturvetenskapliga programmet

Naturvetenskapliga programmet

Från årskurs 1 läser eleven naturvetenskap utöver den ordinarie undervisningen. På så vis ges eleven möjlighet att bekanta sig med naturorienterande ämnen på ett lekfullt sätt under skolans första år för att senare i grundskolan kunna fördjupa sina kunskaper i kemi, fysik, biologi och teknik. Vidare läser eleverna enligt den ordinarie läroplanen engelska från årskurs 3 tyska, franska eller spanska från årskurs 6. Eleverna åker till Berlin i årskurs 9.