Våra Profiler

På Victoriaskolan har vi två profiler för eleven att välja mellan inför årskurs 1. De båda profilerna är: språkinriktningen som innebär att man börjar läsa tyska och naturvetenskapliga inriktningen där man fördjupar sig i de naturvetenskapliga ämnena. Dessa båda profilvalsämnen erbjuds två timmar i veckan utöver ordinarie timplan under hela grundskolan.

Språkinriktningen naturvetenskapliga inriktningen