Om Victoriaskolan

Lusten att lära är nyckeln till kunskap för oss på Victoriaskolan. Vi vet att kunskapslust och glädje trivs bäst i en miljö där man känner trygghet och blir sedd och omtyckt av andra elever och pedagoger.

Den som lär sig med ett leende får med sig mer kunskap ut i livet och våra pedagoger är inspirerande och verkar för att hitta varje elevs lust att lära.
Föräldrar skall hos sitt barns lärare se engagemang, värme och dialog.

Victoriaskolan är en centralt belägen mångkulturell fristående grundskola med hög personaltäthet. Vi erbjuder undervisning från förskoleklass till årskurs 9 och läser i enlighet med svensk läroplan.

Det finns inga privata vinstintressen och eventuellt överskott förs tillbaka till skolverksamheten.

På Victoriaskolan har vi två profiler. De båda profilerna är: språkinriktning som innebär att man börjar läsa tyska samt naturvetenskaplig- och teknisk inriktning där man fördjupar sig i de naturvetenskapliga ämnena och teknik. Dessa båda profilval erbjuds två timmar i veckan utöver ordinarie timplan under hela grundskolan.

Historia
Victoriaskolan hette tidigare Tyska skolan och har sedan 1993 verkat i de anrika lokalerna på Engelbrektsgatan 1.

Eftersom skolan har anknytning till Tyskland så uppmärksammar skolan de tyska högtiderna, bland annat firas Fasching och Sankt Martin. Alla elever som börjar årskurs 1 på Victoriaskolan har en egen uppstartsdag med Schultüte enligt tysk tradition, när man sedan nått årskurs 9 avslutar man grundskolan med ett besök till Berlin tillsammans med skolans pedagoger. Såväl jul- som sommaravslutningarna firas i Tyska kyrkan.

Om skolan

Vi erbjuder Dig som förälder och elev bland annat:

  • en hög personaltäthet på en liten skola där alla blir sedda.
  • behöriga och engagerade lärare som ger Dig den bästa möjligheten att nå goda resultat i Ditt skolarbete.
  • en trygg skola med ett ständigt pågående förebyggande socialt arbete där vi tillsammans skapar den goda stämning som vår kunskapslust bygger på.
  • en genomarbetad webbaserad IUP-process med tydliga och framåtsyftande omdömen.
  • en skola som ger möjlighet att redan från årskurs 1 välja att antingen läsa tyska eller fördjupande naturvetenskap och teknik utöver de ordinarie studierna.
  • en skola vars elever når både goda kunskaper och meritvärden.
  • en centralt belägen skola med närhet till spännande lärmiljöer som t.ex. teater och museum.
  • en skola där man trivs och får utrymme att utvecklas.
  • en skola som hjälper Dig att hitta lusten till lärandet.

Förväntansdokument