Anmälan om medlemskap i Tyska Skolan Göteborg ek.för.

Allmän information:

Kriterier för att medlemskap ska kunna erhållas:

  • Är vårdnadshavare till barn som är inskrivet på Victoriaskolan.
  • Är tillsvidareanställd vid skolan.
  • Är av föreningens styrelse eller stämma rekommenderad för att engagera sig i föreningen.

Om inget av kriterierna för medlemskap längre uppfylls och att styrelsen ej erhållit begäran om
utträde ur föreningen kommer medlemmen att uteslutas ur föreningen.

Styrelsen godkänner/avslår medlemsansökan.

Medlemskapet trädet i kraft då styrelsen godkänt ansökan och medlemsavgiften erlagts.

Ansökan skickas automatiskt till styrelsen e-mail.

Fyll i uppgifterna nedan. Var vänlig kryssa för de uppgifter Du vill ha med i föreningens medlemsmatrikel.

Personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy. Läs mer om vår integritetspolicy här.