Anmälan om medlemskap i Tyska Skolan Göteborg ek.för.

Allmänn information:

  • Kriterier för att medlemskap ska kunna erhållas:
  1. Är förälder till barn som är inskrivet på Victoriaskolan.
  2. Person som är anställd på Victoriaskolan.
  3. Av föreningens styrelse eller stämma rekommenderad.
  • Medlemskapet avslutas automatiskt om inget av kriterierna är uppfyllda.
  • Styrelsen godkänner/avslår medlemsansökan.
  • Ansökan skickas automatiskt till styrelsens mail.

Fyll i uppgifterna nedan. Var vänlig kryssa för de uppgifter Du vill ha med i föreningens medlemsmatrikel. Uppgifterna i matrikeln är enbart tillgänglig för medlemmar i Tyska Skolan Göteborg ek. för