Anmälan om medlemskap i Tyska Skolan Göteborg ek.för.

Allmän information:

Kriterier för att medlemskap ska kunna erhållas:

  • Är förälder till barn som är inskrivet på Victoriaskolan.
  • Person som är anställd på Victoriaskolan.
  • Av föreningens styrelse eller stämma rekommenderad.

Medlemskapet avslutas automatiskt om inget av kriterierna är uppfyllda.

Styrelsen godkänner/avslår medlemsansökan.

Medlemskapet trädet i kraft då styrelsen godkänt ansökan och medlemsavgiften erlagts.

Ansökan skickas automatiskt till styrelsen e-mail.

Fyll i uppgifterna nedan. Var vänlig kryssa för de uppgifter Du vill ha med i föreningens medlemsmatrikel. Uppgifterna i matrikeln är enbart tillgänglig för medlemmar i Tyska Skolan Göteborg ek. för.