Trygg i skolan

Trygg i skolan

På Victoriaskolan arbetar Trygg i skolan förebyggande utifrån de fokusområden som beskrivs i skolans likabehandlingsplan.

Trygg i skolan tar emot anmälningar avseende diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling och hanterar ärenden enligt föreskriven arbetsgång.

Som elev på Victoriaskolan är du välkommen att kontakta oss om du känner dig utsatt för trakasserier, kränkning eller mobbning på skolan. Du är också välkommen att kontakta oss om du upptäcker eller misstänker att någon annan elev är utsatt. Du kan kontakta oss via mail eller post i någon av Trygg i skolans brevlådor på skolan. Vi tar emot dig med respekt för din integritet. Om du anmäler att någon annan blir utsatt kan du vara anonym.

Om elev eller förälder önskar att komma i kontakt med trygghetsansvarig för Trygg i skolan behöver den besvara frågorna nedan och maila till:  tryggiskolan@victoriaskolan.se. Ange en kontaktadress där vi kan nå dig på ifall vi behöver ställa kompletterande frågor.


Anmälan bör innehålla följande information:

  • Kort beskrivning av händelsen (datum, tid och plats):
  • Vilka är de inblandade:
  • Anmälare / kontaktuppgifter:

Skicka/ lämna in!

 


 

Främjande och förebyggande arbete

Trygg i skolan har en inledande gemensam träff vid terminsstart där planering görs för det främjande- och förebyggande arbetet under läsåret. En representant från varje stadie ansvarar sedan för att implementera planeringen i respektive arbetslag. Trygg i skolans arbete leds av skolkurator som är trygghetsansvarig. Trygg i skolan har en avslutande och uppföljande träff i slutet av läsåret där det förebyggande arbetet utvärderas. Trygghetsansvarig tar fram eventuellt material till utvärdering. Representanterna ansvarar för att inhämta uppgifter från respektive arbetslag. Trygghetsansvarig kallar samt håller i Trygg i skolans träffar. Ytterligare träffar kan hållas med respektive representanter under terminen utifrån behov.