Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Varje skola har skyldighet att upprätta en Plan mot diskriminering och kränkande behandling och ska arbeta aktivt för att förebygga och åtgärda kränkningar. Nedan hittar du/ ni Victoriaskolans likabehandlingsplan för läsår 2023-2024.

Långa versionen av planen

Till eleverna delas det ut en kortversion av likabehandlingsplanen i början av läsåret:

Korta versionen