Förstelärare

På Victoriaskolan finns fem förstelärare med uppdrag ht 2020 - vt 2023. Som förstelärare agerar man som ledare i undervisningsfrågor med fokus på lärande och undervisning. Förstelärarens huvuduppgift är att utveckla undervisningen så att eleverna når så långt som möjligt och därmed förbättrar sina möjligheter att nå kunskapsmålen. En förstelärare samarbetar med skolledningen i att leda utvecklingen av den pedagogiska verksamheten på skolan. Försteläraren arbetar också med mentorskap bland lärarna samt är ett stöd för nyrekryterade lärare. Mer att läsa om förstelärarnas specifika uppdrag finns här till vänster.