Kontakta oss

 

Skolledningen

Julieta Lodeiro

Skolchef och Rektor

Telefon: 031-388 70 86

 

Jimmy Huhtala

Ekonom

Telefon: 031-388 98 62

Adrienn Höglund

Bitr. rektor

Telefon: 031-388 70 84
Emelie Öhrn

Bitr. rektor

Telefon: 031-388 70 87


Expeditionen

Administratör Eeva Hall

031-388 98 60

Telefontider
Mån-tors 07:30-15:30
Fredag 07:30-14:00


​Rutiner för förslag, synpunkter, beröm och klagomål i förskoleklass, skola och fritidshem.

Enligt skollagen 4 kap. 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger i förskoleklass, på skolan eller på fritids. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till ansvarig biträdande rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas till skolchef/rektor via e-post: julieta.lodeiro@victoriaskolan.se eller med vanlig post till adress nedan.
Vi behandlar inga klagomål som är anonyma.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar skall skolchef/rektor ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.

Redovisning sker till styrelsen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.

Här finns klagåmålsblankett i pdf och word